THÔNG BÁO V/V NHẮC NHỞ SV HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

  • Phòng CTSV thông báo nhắc nhở SV hoàn thành việc đóng học phí cho Nhà trường trước ngày 13/05/2019.
  • Sau thời hạn trên, SV chưa hoàn thành việc đóng học phí sẽ không được tham gia kỳ thi HK 2 năm học 2018 – 2019

Lưu ý: SV tham gia kỳ thi phải đem theo giấy tờ tùy thân và Biên lai/ xác nhận về việc đã đóng học phí để cán bộ coi thi kiểm tra.