TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NGÀNH BIỂN-HẢI ĐẢO

1. Thông báo tuyển dụng Viên chức 2019 của Viện Nghiên cứu Hải sản – địa chỉ 224 – Lê Lai – Ngô Quyền – Hải Phòng ( lưu ý hạn nộp hồ sơ từ ngày 08/05/2019 đến hết ngày 07/06/2019)
Để đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng, tâm huyết yêu nghề Viện Nghiên cứu Hải sản đang tổ chức đăng tuyển với 47 viên chức (gồm 4 viên chức ngạch chuyên viên, 3 viên chức ngạch kế toán viên, và 40 viên chức ngạch nghiên cứu viên) vào 16 vị trí việc làm.
Bản mô tả các vị trí tuyển dụng,  Kế hoạch tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển và thông báo tuyển dụng xem chi tiết ở đường link: http://www.rimf.org.vn/…/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam…
2. Đặc biệt trong kế hoạch tuyển dụng có tuyển: Nghiên cứu viên nghiên cứu hải dương học nghề cá số lượng cần tuyển: 03, Nghiên cứu viên nghiên cứu dự báo ngư trường khai thác hải sản số lượng cần tuyển 01.
Mô tả yêu cầu chi tiết cho từng vị trí công việc này xem trong đường link: http://www.rimf.org.vn/bantin/chitiet/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019?fbclid=IwAR0ynh5npO6nZtTaLM2IRkOgl0wCmnaTjF700Y6ixViOoFC3YfMuqKLSLKs