Thông báo về Chương trình Học bổng ADB-JSP bậc Thạc sĩ tại Đại học Tokyo dành cho sinh viên Châu Á năm 2019

– Học bổng ADB-JSP (Asian Development Bank – Japan Scholarship Program), được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhằm mục đích cung cấp cơ hội cho các công dân của các nước thành viên đang phát triển ADB để theo đuổi các nghiên cứu sau đại học. Bộ phận Nghiên cứu Môi trường bao gồm sáu khoa và một chương trình sau đại học về Khoa học bền vững tại Đại học Tokyo đã được ADB chỉ định nhận phân bổ học bổng ADB-JSP từ năm 2000.
– Quốc tịch ứng viên: sinh viên quốc tế thuộc các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Cook Islands, Georgia, India, Indonesia, Fiji, Kazakhstan, Kiribati, Kyrgyz Republic, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam.
– Địa điểm học: Đại học Tokyo, địa chỉ số 7 Chome-3-1 Hongo, Bunkyo City, Tokyo 113-8654, Nhật Bản.
– Bậc học: Thạc sĩ (Master).
– Lĩnh vực: các khoa sau đây chấp nhận sinh viên ADB-JSP:
(1) Department of Natural Environmental Studies:
http://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros-e/nenv-e/index-e.htm
(2) Department of Ocean Technology, Policy, and Environment:
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros-e/otpe-e/index-e.htm
(3) Department of Environment Systems:
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros-e/envsys-e/index-e.htm
(4) Department of Human and Engineered Environmental Studies:
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros-e/h-e/index-e.htm
(5) Department of Socio-cultural Environmental Studies:
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros-e/sbk-e/index-e.htm
(6) Department of International Studies:
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros-e/cois-e/index-e.htm
(7) Graduate Program in Sustainability Science:
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros-e/sustaina-e/index-e.htm
– Điều kiện ứng tuyển học bổng:
+ Điều kiện được chỉ định bởi ADB-JSP: ứng viên có thể tham khảo điều kiện cho học bổng ADB-JSP trong trang web sau:
https://www.adb.org/…/japan-scho…/frequently-asked-questions
+ Điều kiện được chỉ định bởi Graduate School of Frontier Sciences (GSFS): ứng viên cho khóa học thạc sĩ phải có bằng cử nhân từ một tổ chức giáo dục được công nhận tương đương với bằng cử nhân được cung cấp tại Đại học Tokyo (lưu ý rằng ADB-JSP chỉ cung cấp học bổng cho sinh viên học chương trình thạc sĩ).
– Thủ tục đăng ký học bổng:
+ Đối với người nộp đơn cho một chương trình học của một trong sáu khoa từ (1) đến (6):
* Bước 1: tìm người hướng dẫn đề tài. Ứng viên có thể tham khảo trang web sau:
https://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/…/adb-…/search_supervisor_en
* Bước 2: gửi bộ tài liệu ứng tuyển hoàn chỉnh được mô tả như phần bên dưới (tháng 12).
* Bước 3: đại học xác minh trình độ của ứng viên (tháng 12 đến tháng 2).
* Bước 4: chỉ những ứng viên được chọn mới có thể nộp đơn xin học bổng thông qua Graduate School of Frontier Sciences (GSFS) (tháng 3).
* Bước 5: đăng ký vào tháng 9 và bắt đầu khóa học bằng tiếng Anh.
+ Đối với người nộp đơn cho một chương trình sau đại học về Khoa học bền vững (7): ứng viên tham khảo trong trang web sau:
http://www.sustainability.k.u-tokyo.ac.jp/…/master_mext.html
– Yêu cầu đối với bộ hồ sơ ứng tuyển:
+ Đối với người nộp đơn cho một chương trình học của một trong sáu khoa từ (1) đến (6):
* Đơn đăng ký học bổng. Ứng viên có thể tải mẫu đơn tại đây:
https://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/…/ADB_Application-Form_2019…
* Bảng điểm học tập chính thức hoặc bản sao chứng thực từ trường đại học hoặc học viện bạn đã tham dự trước đó.
* Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao chứng thực từ trường đại học hoặc học viện bạn đã tham dự trước đó.
* Hai thư giới thiệu (lưu ý phải giữ bí mật nội dung trong thư, niêm phong trước khi gửi). Ứng viên có thể tải mẫu thư giới thiệu tại đây:
https://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/…/ADB_Letter_Recommendation…
* Vui lòng chuẩn bị tất cả các tài liệu bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
+ Đối với người nộp đơn cho một chương trình sau đại học về Khoa học bền vững (7): ứng viên tham khảo trong trang web sau:
http://www.sustainability.k.u-tokyo.ac.jp/…/master_mext.html
– Nơi gửi bộ hồ sơ:
International Liaison Office
Graduate School of Frontier Sciences
the University of Tokyo
Room 120, Building of Environmental Studies
5-1-5 Kashiwa no ha, Kashiwa
Chiba 277-8563
Japan
Phone: +81 4 7136 4558
– Deadline: bộ hồ sơ phải được gửi đến International Liaison Office của Đại học Tokyo không muộn hơn ngày 10/12 của năm trước mà ứng viên muốn đăng ký.
– Ứng viên có thể tham khảo thêm thông tin trên trang web sau:
https://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/…/degree_seeking…/adb-jsp_en