NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỘ MẶN TẠI CÁC ĐIỂM LẤY NƯỚC CỦA NHÀ MÁY NƯỚC TP.HCM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

Nguyễn Kỳ Phùng1*, Trần Thị Kim2, Nguyễn Thị Hàng3, Nguyễn Thị Bảy4

1Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.

3Đại học Công nghiệp Tp HCM, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM

4Đại học Bách Khoa, 268 Lý Phường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

*Email: kyphungng@gmail.com, ttkim@hcmunre.edu.vn, hangnguyen08@gmail.com, nguyentbay@gmail.com

TÓM TẮT

Nội dung bài báo tập trung nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến độ mặn tại các điểm lấy nước của các nhà máy nước Tp.HCM, từ đó, đề xuất các giải pháp thích ứng. Trong bài báo này, sự thay đối dòng chảy sinh ra từ mưa cũng như thay đổi lưu lượng xả hồ chứa thương lưu trên hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai ứng với các kịch bản BĐKH được tính toán bằng mô hình NAM và mô hình điều tiết hồ chứa. Dòng chảy này sẽ là biên thương lưu cho mô hình Mike 11 để tính toán lan truyền mặn trên toàn hệ thống, biên hạ lưu tính theo điều kiện nước biển dâng. Sau khi tính toán sự thay đổi độ mặn lại các điểm lấy nước, các giải pháp sẽ được đề xuất dựa trên các kết quả tính cũng như quy hoạch cấp nước trong điều kiện BĐKH.

Từ khóa: xâm nhập mặn, hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai, điểm lấy nước, biến đối khí hậu

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỘ MẶN TẠI CÁC ĐIỂM LẤY NƯỚC CỦA NHÀ MÁY NƯỚC TP.HCM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG