THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH DỰ BÁO MỰC NƯỚC MỘT SỐ TRẠM TRÊN SÔNG SÀI GÒN – ĐỒNG NAI

1Bảo Thạnh, 1Trần Tuấn Hoàng, 2Ngô Nam Thịnh

1Phân viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

 

Tóm tắt.

Mô hình Mike 11 sẽ được áp dụng tính toán thuỷ lực hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai, một hệ thống sông chịu ảnh hưởng triều và lũ thượng nguồn, kết hợp mô hình hải văn Defl3D tính toán dao động mực nước triều ảnh hưởng bởi các yếu tố hải dương học và mô hình khí tượng WRF tính toán dự báo lượng mưa, nhiệt độ, bốc hơi,… Mô hình thủy lực Mike 11 dựa trên hệ phương trình Saint- Venant một chiều, việc áp dụng mô hình cho phép tính toán, dự báo mực nước, lưu lượng nhằm phục vụ tính toán các đặc trưng khác như lan truyền chất ô nhiễm, ngập lụt, tính lũ, truyền mặn….Kết quả của mô hình là tính toán dự báo mực nước cho 6 trạm (Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Phú An, Nhà Bè, Bến Lức và Tân An) trong 3 ngày phục vụ cho các công tác như cảnh báo triều cường, cảnh báo ngập,…

Abstract

Mike 11 model will be applied to calculate the downstream hydraulic Sai Gon – Dong Nai river system and flood tidal influence upstream, combined oceanographic models Defl3D calculate tidal fluctuations affect by factors of oceanographic and meteorological model WRF calculations predict precipitation, temperature, evaporation, … Mike 11 hydraulic model based on Saint – Venant equations one -dimensional model for the application calculations and forecast water levels, flow serves to calculate other characteristics such as spread of pollutants, flood, flood properties, transfer of salt …. the result is a computational model forecasts water for 6 stations ( Bien Hoa , Thu Dau Mot , An Phu , Nha Be , Ben Luc and Tan An ) in 3 days for the work to serve as a warning tides, flooding warning, …

tapchi_mo hinh du bao_final_3