THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2019 XÉT TUYỂN DỰA THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA – 2019 – ĐỢT 2

Tại Công văn số 634/TB-TĐHTPHCM, ngày 08/08/2019, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2019 căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia như sau:

Nguồn: http://www.hcmunre.edu.vn/