DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG “DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 – 2019” LIÊN HỆ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH ĐỂ KÝ TÊN. (ĐT: 028 39914210)