Chương trình học bổng dành cho Tân sinh viên

Quy trình nộp hồ sơ

1. Sinh viên đọc thông báo để biết mình thuộc đối tượng nào

2. Dowload mẫu thư đề bạt nguyện vọng tại địa chỉ: https://bom.to/pEcXS

Điền đầy đủ thông tin vào mẫu này và in ra giấy A4.

3. Photocopy các giấy tờ minh chứng theo yêu cầu và mang hồ sơ này lên phòng Công tác sinh viên A404 (Trụ sở) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Lưu ý: sinh viên phải mang hồ sơ lên phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 19 tháng 9 năm 2019

Thông báo của Trung tâm Hỗ trợ HSSV Thành phố Hồ Chí Minh về chương trình học bổng: