Những vấn đề liên quan đến thực tập tốt nghiệp

1- Thực tập tốt nghiệp 

Thực tập tốt nghiệp (TTTN) là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo. Chương trình thực tập này là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học được trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài.

2- Mục tiêu của TTTN 

• Giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học một cách có khoa học và sáng tạo vào tình hình thực tiễn của xã hội.
• Tạo điều kiện cho sinh viên có dịp cọ sát với thực tiễn, làm quen với môi trường làm việc và tác phong công nghiệp trong công việc.
• Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc, tự vận động và khẳng định mình trong hành trình hội nhập vào nền kinh tế thị trường đầy năng động.

3- Ý nghĩa của TTTN

Những trải nghiệm ban đầu này giúp sinh viên tự tin hơn sau khi ra trường và đi tìm việc, giúp các bạn không quá ảo tưởng dẫn đến thất vọng về thực tế khi thực sự tham gia thị trường lao động. Trong quá trình thực tập, sinh viên có thể thiết lập được các mối quan hệ trong nghề nghiệp của mình, điều này rất hữu ích cho sinh viên khi ra trường. Nếu thực tập tốt, sinh viên còn có cơ hội kiếm được việc làm ngay trong quá trình thực tập.

Ngoài mục tiêu đánh giá khả năng hòa nhập của từng sinh viên vào môi trường thực tiễn, Đợt thực tập tốt nghiệp này còn “gióng lên một hồi chuông” đánh thức khả năng tư duy, sáng tạo, tự vận động của bản thân từng sinh viên trong hành trình hội nhập vào nền kinh tế 4.0 hiện nay.

3- Thời gian thực tập tốt nghiệp 

Hàng năm, sau khi hoàn thành tất cả các môn học của học kỳ 6, toàn thể sinh viên năm thứ 4  sẽ thực hiện chương trình TTTN. Đợt TTTN được xem là một trong những thử thách bắt buộc dành cho các bạn sinh viên năm cuối.

  • Thời gian TTTN kéo dài trong vòng 7 tuần (chưa tính 2 tuần dành cho sinh viên hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp)
  • Thời điểm bắt đầu TTTN thường rơi vào hè của học kỳ 6 hoặc đầu của học kỳ 7 đối với hệ đào tạo 4 năm.
  • Các bạn sẽ được KHOA cấp thư giới thiệu để xin thực tập tại các công ty/cơ quan mà các bạn muốn đến. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) cũng sẽ gợi ý cho các bạn các thông tin về nơi có thể đến xin liên hệ thực tập hoặc các bạn có thể tham khảo danh sách các cơ quan mà cựu sinh viên của Khoa đã từng TTTN trong thời gian qua.

Cụ thể thời điểm TTTN sẽ được Khoa đăng tải lên website theo kế hoạch đào tạo cho từng khóa. Đây là Qui trình TTTN dành cho sinh viên khóa 1, lớp 05_QLTNBD.

Sau khi hoàn tất đợt TTTN, các bạn ắt hẳn sẽ rút ra được nhiều bài học qúy báu. Đây chính là bước khởi đầu, là tiền đề cho hành trang vào đời của các bạn.

4-  Sinh viên cần chuẩn bị 

Để hoàn thành tốt đợt TTTN và gặt hái kết quả như ý, các bạn cần dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị, tìm hiểu lĩnh vực mình quan tâm nhất, nơi nào cần đến và kết quả mong đợi là gì? Bước chuẩn bị này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn khi đến ngõ lời xin thực tập tại các cơ quan/đơn vị và chứng tỏ với nơi tiếp nhận về năng lực của bản thân. Xem chi tiết hướng dẫn qui trình TTTN.

5- Phương thức đánh giá TTTN 

Kết quả điểm cuối cùng của đợt TTTN là trung bình cộng của 5 cột điểm tương ứng với tỷ lệ % từng cột như sau:
– Điểm chuyên cần do giáo viên hướng dẫn của Khoa nhận xét: 10/100 %
– Điểm chuyên cần, tác phong làm việc của sinh viên do cán bộ hướng dẫn của công ty/ cơ quan nhận xét: 15/100 %
– Nhật ký thực tập của sinh viên: 10/100%
– Nội dung báo cáo chủ đề thực tập: 60/100 %
– SV hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm nơi TTTN đúng thời hạn và qui định của Khoa đặt ra: 5/100 %

6- Các biểu mẫu liên quan đến TTTN

Để thống nhất định dạng các văn bản liên quan đến TTTN, Khoa sẽ cung cấp cho các bạn danh sách các Biểu Mẫu liên quan đến TTTN. Các bạn tham khảo hướng dẫn qui trình thực tập và theo dõi tiến độ triển khai chương trình TTTN của khóa mình để tải về các Mẫu thực hiện trong đợt TTTN.

Danh sách các Biểu mẫu TTTN tải tại đây.

BCN Khoa