Thời khóa biểu HK 1 lớp 08_ĐH_QLBĐ

Khoa Quản lý tài nguyên Biển và Hải đảo thông báo tới các bạn sinh viên lớp 08_ĐH_QLBĐ thời khóa biểu chính thức của Học kỳ 1 năm học 2019/2020.

File thời khóa biểu các bạn tải dưới đây

TKB_HK1_08 QLBD

Trân trọng./.

Khoa Quản lý tài nguyên Biển và Hải đảo.