Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên hệ Đại học các khóa 05, 06, 07.

Sinh viên có điều gì chưa rõ vui lòng liên hệ với phòng Kế hoạch – Tài chính để được hỗ trợ. Số điện thoại 028.39914210.