Hội thảo Point cloud-3D technology

Bộ môn Địa tin học và Công ty TNHH Đất Hợp họp tác tổ chức Hội thảo Point cloud-3D technology
Hội thảo giới thiệu giải pháp tích hợp quét laser 3D mặt đất, thiết bị bay chụp, phần mềm xử lý ảnh, phần mềm xử lý point cloud, phần mềm mô hình hóa và trực quan hóa 3D
 
Thời gian: 8.00 – 12.20, thứ 7, ngày 19/10/2019
Địa điểm: Hội trường Hòa Bình, nhà B6, Khoa KT Xây dựng, Trường ĐHBK TP.HCM

Thư mời và Chương trình Hội thảo trong file đính kèm.
Link đăng ký tham dự Hội thảo: