THÔNG BÁO V/v Họp mặt sinh viên đầu năm Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải Đảo

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HCM

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BIỂN & HẢI ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v Họp mặt sinh viên đầu năm Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải Đảo

BCN khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo thông báo đến các bạn sinh viên khóa 01 – 04 khoa lịch họp mặt đầu năm như sau:

  • Thời gian: 14h00 – 17h00 Thứ 5 ngày 24/10/2019
  • Địa điểm: Phòng họp B , tại trụ sở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM ( 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình).

Yêu cầu các em có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

BCN Khoa

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Kim Thoa