Thông báo: Nhắc nhở SV hoàn thành học phí trước kỳ thi HKI năm học 2019-2020

Theo thông báo số 811/ TB-TĐHTPHCM, ngày 29/10/2019, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh,

Toàn thể SV các khóa có nghĩa vụ hoàn thành việc đóng học phí các năm học 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020 cho nhà trường trước ngày 04/11/2019. 

Sau thời gian trên, những SV chưa hoàn thành việc đóng học phí sẽ bị cấm tham gia kỳ thi HKI năm học 2019-2020

Lưu ý: SV tham gia kỳ thi, ngoài giấy tờ tùy thân theo quy định, cần mang theo biên lai/hóa đơn/giấy xác nhận về việc đã đóng học phí để cán bộ coi thi đối chiếu, kiểm tra.