TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY VỊNH VÂN PHONG PHỤC VỤ BÀI TOÁN LAN TRUYỀN Ô NHIỄM

Ngô Nam Thịnh1, Nguyễn Kỳ Phùng2, Đoàn Văn Phúc3

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, 2Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, 3 Trường Đại Học Mở TP.HCM

Mail: namthinh2007@gmail.com

Tóm tắt

Vịnh Vân Phong có cửa vịnh khá lớn là nơi trao đổi nước giữa vịnh và biển khơi, trực tiếp chịu tác động của các quá trình thủy động lực ven bờ. Các quá trình này có tác động qua lại và ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy của vịnh. Báo cáo ứng dụng bộ mô hình Mike 21 tính toán thủy động lực khu vực Vịnh Vân Phong dưới tác động tổng hợp của chế độ thủy triều, sóng, gió nhằm phục vụ bài toán lan truyền ô nhiễm khi có các xí nghiệp, nhà máy đóng tàu, bến cảng…tại khu vực biển ven bờ Mỹ Giang – Hòn Đỏ – Bãi Cỏ thuộc xã Ninh Phước, TX. Ninh Hòa – Khánh Hòa.

Từ khóa: dòng chảy, động lực, lan truyền.

Keywords: current, pollution, hydrodynamics

NgoNamThinh_Vanphong