Lịch Thi HK I năm học 2019-2020 – Lớp 07ĐH-QLBĐ

Dưới đây là lịch thi học phần Học kỳ 1 năm học 2019 -2020 của sinh viên các lớp 07 – QLBĐ.

Các em cần chú ý xem kỹ lịch thi, thời gian, đến sớm trước giờ thi 15p để chuẩn bị và ổn định.
Khoa chúc các em bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi lần này ./.