Phiếu khảo sát học sinh THPT về nhu cầu học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

Nhằm phục vụ công tác đánh giá nhu cầu người học, điều chỉnh và đổi mới chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đảo, Khoa Quản lý Tài nguyên Biển đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM  rất mong các bạn học sinh vui lòng cung cấp các thông tin và cho ý kiến đánh giá bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

II. THÔNG TIN GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO

 • Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh được xây dựng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức và kỹ năng phù hợp với chính sách giáo dục chung của nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập nền kinh tế quốc tế.
 • Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo, người học lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:
 • - Vận dụng các kiến thức về khoa học biển và đại dương làm nền tảng khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 • - Áp dụng các công cụ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên và môi trường biển.
 • - Lựa chọn các công cụ quản lý về nghiên cứu biển và đại dương để giải quyết các vấn đề tài nguyên và môi trường biển đảo.
 • - Vận dụng tin học vào xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và biên tập bản đồ phục vụ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng triển khai.
 • - Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị cơ bản trong quan trắc môi trường biển, một số phần mềm xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và biên tập bản đồ.
 • - Tổ chức tư duy hiệu quả và định hướng nghiên cứu khoa học cho bản thân. Ý thức được việc tự học tập, tự nghiên cứu và học tập suốt đời.
 • - Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm, làm việc độc lập và thực hiện thuần thục trong giao tiếp, truyền đạt thông tin khoa học, xã hội và hoạt động nghề nghiệp.
 • - Phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá một vấn đề cụ thể liên quan đến ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đảo.
 • - Thể hiện ý thức văn hóa và đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết và tôn trọng luật pháp Việt Nam và các qui định, luật và chính sách tài nguyên và môi trường biển và hành xử chuyên nghiệp.
 • - Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và thành phố; Các sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố; Chi cục - phòng Biển và Hải đảo tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; Viện Tài nguyên và Môi trường biển; Viện Hải dương học Nha Trang; Viện Kỹ thuật biển; Phân viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi Khí hậu; Các đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh thành phố trong cả nước.
 • môi trường làm việc năng động, có thể làm các công việc như nghiên cứu, tư vấn các công nghệ, thiết bị, máy móc giúp xử lý các vấn đề môi trường biển, đo đạc, tư vấn, dự báo các vấn đề có liên quan đến môi trường biển.
 • Các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa hoạt động liên quan đến môi trường biển (GTZ, GIZ, DANIDA, JICA, BTC, UNDP). Môi trường làm việc có nhiều cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế cũng như tham gia vào những chương trình, dự án về tài nguyên và môi trường, được đi tới nhiều nơi, mở rộng tầm hiểu biết về kiến thức lẫn kỹ năng chuyên môn.
 • tham gia vào độ ngũ giảng viên của các trường đại học, cao đẵng, trung cấp, các Viện, trung tâm đào tạo sau đại học.
 

III. THÔNG TIN KHẢO SÁT NHU CẦU NGƯỜI HỌC

 

Xác thực bạn không phải là người máy

—————–    Cảm ơn bạn đã tham gia trả lời phiếu khảo sát.     ——————
——–  Chúc bạn vui vẻ và đạt kết quả tốt trong học tập!  ———