Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 04 lớp 08QLBĐ

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo gởi tới các bạn sinh viên Khóa 04 Lớp 08-QLBĐ Lịch thi chính thức kết thúc học phần Kỳ 1 năm học 2019-2020 tại Cơ sở Nguyễn Chí Thanh như sau:

 

Các bạn chú ý đến trước giờ thi ít nhất 15 phút để chuẩn bị và kịp xử lý những sự cố xảy ra ngoài ý muốn.
Chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi lần này.
Trân trọng./.