Học Bổng Chương Trình Nghiên Cứu Ngắn Hạn Mùa Hè CHORI Dành Cho Học Sinh Phổ Thông Và Sinh Viên Đại Học 2020

Học Bổng Chương Trình Nghiên Cứu Ngắn Hạn Mùa Hè CHORI Dành Cho Học Sinh Phổ Thông Và Sinh Viên Đại Học 2020

Chương trình Nghiên cứu Mùa hè CHORI nhằm cung cấp các cơ hội đào tạo nghiên cứu cơ bản và lâm sàng cho học sinh Trung học và Đại học. Chương trình sinh viên đại học là 9 tuần và chương trình trung học là 20 tuần. Đây là chương trình được tài trợ bởi Viện sức khỏe quốc gia, Quỹ từ thiện Doris Duke và Viện Y học tái sinh California.

– Deadline: 31.12.2019
– Link apply* http://bit.ly/34tCQs0