HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGẮN HẠN TIGP@AS TẠI ACADEMIA SINICA 2020

Chương trình thực tập dành cho tất cả các bạn sinh viên (Đang là sinh viên ĐH, sv ThS, mới tốt nghiệp) có cơ hội thực tập từ 2-3 tháng tại 12 chương trình liên ngành của Academia Sinica.

– Quốc gia: Đài Loan
– Đối tượng: Sinh viên đại học, Học viên thạc sĩ, người vừa tốt nghiệp.
– Deadline: 25.11.2019 – 06.12.2020
– Link: http://bit.ly/35tESs0