MÔ HÌNH HYDIST VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỒNG ĐỘ PHÙ SA TẠI BIÊN LỎNG ĐỐI VỚI BÀI TOÁN HAI CHIỀU

MÔ HÌNH HYDIST VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỒNG ĐỘ PHÙ SA TẠI BIÊN LỎNG ĐỐI VỚI BÀI TOÁN HAI CHIỀU

Nguyễn Thị Bảy1, Trần Thị Kim2, Huỳnh Công Hoài1, Phạm Anh Tài1,

Nguyễn Đàm Quốc Huy2, Nguyễn Kỳ Phùng3

1Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

2Đại học Tài Nguyên Môi trường TP. Hồ chí Minh

3 Viện Khoa học Công nghệ tính toán tp. HCM

 

Tóm tắt: Bài báo trình bày một phương pháp xử lý nồng độ phù sa trên biên lỏng khi dòng chảy từ miền tính chảy ra biên trong mô hình dòng chảy hai chiều kết hợp đồng nhất, xen kẽ giữa tính toán thủy lực và chuyển tải phù sa – xử lý bằng phương pháp đường đặc trưng. Toàn bộ mô hình được tích hợp trong phần mềm HYDIST, và tính áp dụng cho đoạn sông Tiền, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang. Kết quả đã phản ánh được tính hiệu quả của phương pháp, các kết quả thu được về lan truyền phù sa từ thượng lưu sông Tiền thị trấn Tân Châu đã được truyền ra khỏi miền tính ở hạ lưu, mà không tồn đọng lại trong miền, mặc dầu miền tính được giới hạn, nhưng với phương pháp xử lý này, phù sa trong miền tính được trao đổi tốt với miền ngoài và chảy ra ngài miền tính, mà không nhất thiết phải kéo dài miền tính. Các kết quả cho thấy tính khả thi của việc xử lý biên bằng phương pháp đường đặc trưng trong áp dụng tính toán lan truyền chất trong sông, đặc biệt khi đoạn tính tương đối giới hạn.

Bìa tháng 8

Mục lục_8

Bài 7. Nguyễn Thị Bảy