SÁNG KIẾN THỦ LĨNH KHÍ HẬU – VCLI (14/12 – 17/12/2019)

VCLI (Vietnam Climate Leadership Initiative) là tên viết tắt của chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh Khí hậu Việt Nam do CHANGE tổ chức, cùng sự hỗ trợ về mặt chuyên môn từ SIHUB và UNICEF; là chương trình nhằm trang bị kiến thức và các kỹ năng thực tế cho các bạn trẻ yêu môi trường từ các tỉnh thành Việt Nam nhằm góp phần giải quyết vấn đề liên quan đến Biến Đổi Khí Hậu (BĐKH). VCLI 2019 là chương trình tiếp nối của chuỗi chương trình “Trại thủ lĩnh khí hậu” đã bắt đầu từ năm 2017.

Bước 1: Click vào để hoàn thành đơn đăng ký. (Hạn chót: 01/12/2019)
Bước 2: Chờ đợi BTC liên hệ để phỏng vấn (sau 3-5 ngày bạn hoàn thành việc nộp đơn)
Toàn bộ thắc mắc khác liên hệ qua địa chỉ email: vietnamclimateleadership@gmail.com
https://www.facebook.com/notes/change/sáng-kiến-thủ-lĩnh-khí-hậu-vcli-1412-17122019/2520336561347374/?fbclid=IwAR3yOPNbZi4THqt-gGwPO0jWaKH2VVAlwNpN70hyiN5aWXp-AZ8EFOG5auc