Thông báo lần I về Bảo hiểm Y tế năm học 2019 – 2020

Thông báo lần I về Bảo hiểm Y tế năm học 2019 – 2020 (có giá trị từ ngày 1/1/2020)

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế được cập nhật đến ngày 31/10/2019.

Sinh viên rà soát thông tin, nếu có sai sót vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để được hỗ trợ (Thầy Tới: 0283 99124210).

Chi tiết xem tại: https://bom.to/UaXjak