Thông báo Danh sách Phòng thi Phân loại Tiếng Anh Khóa 04 – 07, năm học 2019 – 2020

Thông báo Danh sách Phòng thi Phân loại Tiếng Anh Khóa 04 – 07, năm học 2019 – 2020
Có điều gì chưa rõ, sinh viên liên hệ phòng Khảo thí Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra Giáo dục, số điện thoại 028.39911835 để được hỗ trợ.

Danh sách chi tiết xem tại link bên dưới: 
Ca 1: https://bom.to/fjdHv1 
Ca 2: https://bom.to/aSCrj6
Ca 3: https://bom.to/MWh0yH