Danh sách Sinh viên còn nợ học phí tính đến hết ngày 30/11/2019 Khóa 04 – Lớp 08 ĐHQLBĐ

Khoa gửi tới các bạn sinh viên Lớp 08 ĐH QLBĐ danh sách còn nợ học phí Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 tính đến hết ngày 30/11/2019. Đề nghi các em nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn.

Trân trọng.