[Online] Cơ Hội Nhận 50,000,000 Từ Cuộc Thi Ý Tưởng “Vì Một Hà Nội Đáng Sống” 2020 Tổ Chức & Hỗ Trợ Bởi PPWG & Đại Sứ Quán Đan Mạch (Miễn Phí Tham Dự)

Bạn yêu Hà Nội và có mong muốn giúp Hà Nội đáng sống hơn cho bản thân bạn, gia đình hoặc bạn bè? Bạn có ý tưởng làm Hà Nội sạch hơn, xanh hơn, trong lành hơn? Bạn muốn hành động để Hà Nội không chỉ thân thiện với người địa phương mà còn thân thiện với người nhập cư, khách du lịch hoặc những người yếu thế khác như khuyết tật, đồng tính, chuyển giới, hoặc người bán hàng rong.

Hãy tham gia cuộc thi ý tưởng VÌ MỘT HÀ NỘI ĐÁNG SỐNG.

Bạn chỉ cần gửi miêu tả ý tưởng đến cho chúng tôi ở địa chỉ email: vimothanoidangsong@gmail.com trước ngày 24 tháng 1 năm 2020.

Nội dung cần có trong đề xuất ý tưởng là (i) Tên ý tưởng; (ii) miêu tả mục đích của ý tưởng; (iii) các hoạt động cụ thể để đạt được mục đích đề ra; (iv) kế hoạch thời gian và ngân sách cần để triển khai ý tưởng và ngân sách cần được hỗ trợ; (v) năng lực triển khai của nhóm thực hiện ý tưởng. Đề xuất ý tưởng không quá 3 trang bằng tiếng Việt.

Nếu ý tưởng của bạn được chọn bởi Ban cố vấn, VÌ MỘT HÀ NỘI ĐÁNG SỐNG có thể tài trợ đến 50,000,000 VND để bạn thực hiện. Ý tưởng của bạn nên được thực hiện trong thời gian từ 1/2/2020 đến 15/10/2020.

Mọi câu hỏi có thể gửi cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: vimothanoidangsong@gmail.com

Sáng kiến được thực hiện bởi PPWG với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch và Đại sứ quán Úc ở Hà Nội.

Hãy xây dựng một Hà Nội đáng sống từ các sáng kiến nhỏ cộng đồng.

Tham khảo chi tiết cuộc thi tại ĐÂY