Thông báo v/v ký nhận tiền các học phần Anh Văn 1 và 2

Thông báo khẩn!
Tất cả sinh viên khóa 06,07 được miễn học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 năm 2017 chưa ký nhận lại tiền thì liên hệ gấp Phòng Kế hoạch Tài chính (Cô Ngân – 0918522264) để ký nhận.
Hạn cuối: 15h ngày 31/12/2019. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.