Thông báo khẩn

?Thông báo khẩn!
Sinh viên có trên trong danh sách được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 -2020 liên hệ Phòng Công tác sinh viên (B107) để ký tên.
Hạn cuối: 15h00 ngày 13/01/2020. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.