Báo cáo Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khóa 01 – Lớp 05 QLBĐ

Vào ngày 15/01/2020, Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo đã tổ chức buổi báo cáo Đồ án Thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên lớp 05 QLBĐ, Khóa 01 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đảo.

Trải qua 7 tuần thực tập tại các Cơ quan chuyên môn như: Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Sinh học nhiệt đới, Phân Viện KH Khí tượng thủy văn & Biến đổi khí hậu, v.v…. các bạn sinh viên đã làm quen với môi trường làm việc thực tế, bước đầu hình thành thói quen, phong cách làm việc và nghiên cứu khoa học. Đồng thời tạo sự kết nối với các cán bộ – giáo viên hướng dẫn, làm tiền đề cho việc thực hiện Đồ án Tốt nghiệp trong thời gian sắp tới.

Buổi báo cáo thực tập đã được diễn ra với những bài báo cáo của 26 bạn sinh viên, chia thành 02 Hội đồng dưới sự chủ trì của TS. Lê Thị Kim Thoa, Phó Trưởng khoa.

Các đề tài thực tập tốt nghiệp tham gia báo cáo

Trải qua một ngày làm việc, Hội đồng đã nghiêm túc đánh giá kết quả các báo cáo, tuy vẫn còn khá nhiều điểm cần phải cải thiện cả về chuyên môn lẫn hình thức báo cáo, nhưng nhìn chung các bạn sinh viên đã thể hiện tinh thần nghiêm túc trong công việc, nội dung báo cáo được trình bày rõ rang, kết quả nghiên cứu được trình bày rõ rang, chi tiết.

Hội đồng đã đánh giá kết quả “Đạt” đối với tất cả các báo cáo. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận cho 7 tuần thực tập đầy cố gắng của các bạn sinh viên, hướng tới thực hiện Đồ án Tốt nghiệp trong thời gian sắp tới.