Hộp thư tư vấn tuyển sinh 2020

Nhằm giúp phụ huynh và các bạn học sinh hiểu rõ về ngành học Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển Đảo, Khoa Quản lý tài nguyên Biển và Hải đảo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tạo hộp thư tư vấn tuyển sinh ngành năm 2020. Hãy gửi những câu hỏi thắc mắc của quý vị vào hộp tư này, Ban tư vấn tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo sẽ trả lời cho quý vị chậm nhất trong vòng 2 ngày làm việc.

Để tránh đặt những câu hỏi trùng lặp, mời quý phụ huynh và các bạn học sinh vào đường dẫn giải đáp những câu hỏi thắc mắc  mà Ban tư vấn tuyển sinh đã trả lời trước đó. Trân trọng!

 
 

Giới thiệu ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo