Khảo sát thông tin sinh viên (hoặc người thân) đi nước ngoài hoặc trở về từ vùng dịch bệnh do 2019-nCoV

Nhằm đảm bảo công tác ngăn ngừa và phát hiện kịp thời dịch bệnh Corona trong học đường, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM yêu cầu sinh viên khẩn trương điền thông tin vào bảng khảo sát dưới đây trước khi quay lại trường học tập.

Phòng CTSV, Trưởng các đơn vị,  các đơn vị chức năng cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo khẩn cho sinh viên lớp mình về đường link khảo sát thông tin này./.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Corona

Khảo sát thông tin sinh viên (hoặc người thân) đi nước ngoài hoặc trở về từ vùng dịch bệnh do 2019-nCoV

  • Cảm ơn các bạn đã phản hồi thông tin nhanh chóng!

 

Verification