Các mốc quan trọng dành cho SV thực hiện đồ án tốt nghiệp

– Liên hệ ngay GVHD trao đổi chi tiết tên, đề cương ĐATN

– Hạn cuối nộp đề cương ĐATN về Khoa: 16/3/2020

– Sinh viên bảo vệ đề cương vào ngày 17/3/2020

–  Thời gian nộp lại đề cương ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của HĐ xét đề cương  là 23/3/2020

– Thời gian báo cáo tiến độ ĐATN giữa kỳ hạn cuối ngày 13/04/2020.

– Thời gian nộp ĐATN theo lịch đã qui định của Khoa là 12/06/2020.

– Thời gian SV bảo vệ ĐATN từ ngày 16 – 19/ 06/2020.

– Thời gian SV nộp lại ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng xét tốt nghiệp là ngày 29/06/2020.

Qui trình, nhiệm vụ, cách thức chấm ĐATN xem tại đây

Biểu mẫu qui định thực hiện ĐATN xem tại đây