Danh sách giảng viên hướng dẫn ĐATN Lớp 05 – ĐH-QLBĐ

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo gửi đến các bạn sinh viên lớp 05-ĐHQLBĐ danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp file đính kèm: