Thông báo về việc nộp chứng chỉ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Lớp 05

Thông báo về việc nộp chứng chỉ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 05
Mọi vấn đề liên quan vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí, Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra Giáo dục để được hỗ trợ. Số điện thoại: 028.39911835