TB số 6: HSSV tiếp tục tạm nghỉ học do dịch bệnh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, HVSV của trường tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020, chi tiết tại Thông báo số 151/TB-TĐHTPHM ngày 05/3/2020 (Thông báo số 06, như đã gửi, gửi kèm theo)