Thư mời tham gia viết bài tham luận “Hướng về Biển đảo quê hương”

Hưởng ứng các hoạt động hướng tới chào mừng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020;

Hội Khoa học kỹ thuật và Kinh tế Biển TP. Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Đại học Giao thông vận tải TP.HCM xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết bài tham luận với chủ đề “Hướng về biển đảo quê hương”.

*** Đối tượng tham gia: Giảng viên và sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM và Đại học Giao thông vận tải TP.HCM .

*** Thời gian:
+ Nhận bài từ ngày 12/3/2020 đến hết 16/5/2020
+ Chấm bài từ ngày 17/5/2020 đến 31/05/2020.
+ Công bố giải thưởng 2/6/2020.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm: