Khảo sát lấy ý kiến người học trực tuyến

Nhằm giúp Nhà trường có được thông tin đầy đủ về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên đại học chính quy trong thời gian nghỉ phòng dịch do virus corona (Covid-19) gây ra, Khoa đề nghị sinh viên tham gia trả lời câu hỏi dưới đây.
Thời gian phản hồi về cho Khoa: chậm nhất vào 17:00 giờ ngày 03/04/2020.

Để có kết quả sát thực tế, tránh kết quả 2 hay nhiều lần bình chọn từ một người dùng, yêu cầu các bạn sinh viên sử dụng máy tính cá nhân hay điện thoại cá nhân tham gia khảo sát.

BQT website quản lý thông tin bằng IP truy cập vào hệ thống, do vậy nếu có nhiều kết quả bình chọn từ 1 IP  nào đó, chúng tôi chỉ giữ lại 1 kết quả của IP đó mà thôi.

Trân trọng./.

[ays_poll id=1]