Khảo sát ý kiến sinh viên năm IV về việc học trực tuyến

Nhằm giúp Nhà trường có được thông tin đầy đủ về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên đại học chính quy năm cuối trong thời gian nghỉ phòng dịch do virus corona (Covid-19) gây ra, Khoa đề nghị sinh viên năm cuối tham gia trả lời câu hỏi dưới đây.

Thời gian phản hồi về cho Khoa: chậm nhất vào 17:00 giờ ngày 03/04/2020.

Sinh viên các khóa vui lòng trả lời theo đường link này.

Trân trọng./.

[ays_poll id=5]