Các chương trình học bổng toàn phần, bán phần bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu thế giới tại châu Úc


1. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Nghiên Cứu Sau Đại Học Tại Đại Học South Australia 2020 ($28,092/Năm)
Xem chi tiết: https://bit.ly/34fNgMh

2. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Chuyên Ngành Kiến Trúc Tại Đại Học RMIT 2020 ($40,000)
Xem chi tiết: https://bit.ly/39IiXz3

3. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Về Kĩ Sư Và Máy Tính Tại Đại Học Queensland 2020 ($40,000)
Xem chi tiết: https://bit.ly/3c0c2mB

4. [New Zealand] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Victoria University Of Wellington 2020 ($15,000)
Xem chi tiết: https://bit.ly/3aKSqlX

5. [Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Queensland 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/3dR2wDQ

6. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tại Đại Học Monash 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/39vMX1a

7. [Australia, New Zealand] Học Bổng Bán Phần Thạc Sĩ Nghiên Cứu Từ Capstone Editing Tại Các Trường Đại Học Tại Úc Và New Zealand 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/2UQlHFl

8. [New Zealand] Học Boorgn Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tongarewa Scholarship Tại Victoria University Of Wellington 2020 (NZ$5,000-$10,000)
Xem chi tiết: https://bit.ly/3bAJ5xa

9. [New Zealand] Học Bổng Bán Phần Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Kĩ Sư Máy Móc Tại Đại Học Auckland 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/2xDdeNy

10. [New Zealand] Học Bổng Chương Trình Cấp Bằng Danh Dự Hoặc Thạc Sĩ Chuyên Ngành Kinh Tế Và Khoa Học Chính Trị Tại Đại Học Canterbury 2020 ($16,500)
Xem chi tiết: https://bit.ly/2UMBh4O

11. [Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Về Dược Tại Đại Học Griffith 2020 ($30,000)
Xem chi tiết: https://bit.ly/39x4VjC

12. [Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Perth College Of Business & Technology 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/2UIOlIg

13. [New Zealand] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Chuyên Ngành Nghệ Thuật Của Trường Đại Học Massey 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/2UZ28e7

14. [New Zealand] Học Bổng Tài Trợ Chi Phí Bậc Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Về Kĩ Sư Dân Dụng Tại Đại Học Canterbury 2020 ($5,000/Năm)
Xem chi tiết: https://bit.ly/2vXE7eK

15. [Australia] Học Bổng Bán Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Dành Cho Sinh Viên Các Nước Đông Nam Á Tại Đại Học Griffith 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/3dBCrbL

16. [New Zealand] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Waikato 2020 (NZD$10,000)
Xem chi tiết: https://bit.ly/2UZ2kdl

17. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Học Phí Thạc Sĩ Tại Trường Quản Lí Quốc Tế (ICMS) Sydney 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/2WVZg3U

18. [Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Chuyên Ngành Năng Lượng Tại Đại Học Newcastle 2020 ($28,092/Năm)
Xem chi tiết: https://bit.ly/39ebAiH