Nguy cơ xâm nhập mặn sông Sài Gòn, Đồng Nai trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng

https://www.researchgate.net/profile/Ngoc_Tuan_Le/publication/333367470_Risks_of_the_saltwater_intrusion_in_the_SaiGon_DongNai_rivers_in_the_context_of_climate_change_and_sea_level_rise/links/5d4d6a06a6fdcc370a88b46d/Risks-of-the-saltwater-intrusion-in-the-SaiGon-DongNai-rivers-in-the-context-of-climate-change-and-sea-level-rise.pdf