AYVP Philippines 2020

?Tổng quan:
Chương trình Tình nguyện viên Thanh niên ASEAN (The ASEAN Youth Volunteer Programme – AYVP) là một chương trình lãnh đạo trẻ nhằm huy động các tình nguyện viên trẻ tuổi làm việc cùng cộng đồng trong việc đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các thách thức về xã hội, văn hóa, kinh tế và môi trường của khu vực, đồng thời rèn luyện ý thức về bản sắc ASEAN.

Năm 2020, AYVP sẽ xem xét lĩnh vực Phát triển Giáo dục theo chủ đề sẽ được triển khai tại Manila, Philippines thông qua quan hệ đối tác chung giữa Đại học Kebangsaan Malaysia (Đại học Quốc gia Malaysia – UKM) và Hệ thống Đại học Philippines (UP). AYVP Philippines 2020 cũng nhận được hỗ trợ bởi Ban Thư ký ASEAN và Bộ Thanh niên và Thể thao, Malaysia. ?

✍️Chi tiết:
Chương trình bốn tuần sẽ được tổ chức tại UP cho tuần 1 và 4, trong khi tuần 2 và 3 sẽ có mặt tại các địa điểm cộng đồng gần Los Banos.
Chỗ ở trong suốt bốn tuần sẽ là Đại học Philippines. ?

?Thời gian: 02/08 – 27/08/2020

?Lợi ích:
✈️Tài trợ vé máy bay
?Phí di chuyển, chỗ ở, ăn uống
?Bảo hiểm

?Yêu cầu
– Ứng viên là công dân của 10 quốc gia ASEAN
– Độ tuổi: từ 18-30
– Có khả năng Tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết)
– Có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa
– Khả năng gắn bó với dự án
– Nếu được chọn, tình nguyện viên cần ký gửi 100 USD (đối với công dân thuộc các nước trong khối ASEAN) , thư giới thiệu và nộp Giấy khám sức khỏe.

⏳Deadline: 15/04/2020

?Link nộp hồ sơ http://form.ayvpukm.com.my/asean/…

?Link thông tin chương trình
http://form.ayvpukm.com.my/volunteer/…