Học bổng ERASMUS

Erasmus Mundus là một trong những học bổng toàn phần danh giá nhất ở Châu Âu. Đây là học bổng tài năng (merit-based scholarship) trao cho các sinh viên có thành tích xuất sắc và phù hợp với chương trình nhất.Khác so với dạng học bổng chính phủ/ngoại giao/trợ giúp phát triển, dạng học bổng tài năng nói chung và Erasmus Mundus nói riêng chấp nhận hồ sơ của ứng viên từ bất kỳ ngành nào, từ bất kỳ nước nào, không phân biệt nơi làm việc và không ràng buộc phải trở về nước sau tốt nghiệp.Đây là học bổng toàn phần nên toàn bộ chi phí như học phí, bảo hiểm, phí đi lại sẽ được chi trả. Học bổng gồm có hai loại:

  • Nhóm A (sinh viên ngoài EU): Học phí + sinh hoạt phí 1000 Euro/tháng + 4000 Eur/năm (hỗ trợ đi lại, visa…) + bảo hiểm (có thể được tính riêng hoặc trừ thẳng vào khoản 4000 tùy vào chương trình).
  • Nhóm B (sinh viên EU hoặc sinh viên ngoài EU nhưng đã ở EU >12 tháng): Học phí + sinh hoạt phí 500 Eur/tháng.

Tìm hiểu thêm về cách apply qua website: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en