Học bổng UGRAD

Chương trình học bổng Global UGRAD được tài trợ bởi Vụ Văn hóa và Giáo dục thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Học bổng Global UGRAD là một học bổng mang tính cạnh tranh cao, khi mỗi năm chỉ có khoảng 250 sinh viên được chọn từ hơn 60 quốc gia. Với môi trường là những trường đại học đã được kiểm định chất lượng tại Hoa Kì, UGRAD không chỉ là nơi để thỏa mãn giấc mơ Mĩ của các bạn, mà còn là cơ hội vàng cho những bạn muốn giao lưu với các chuyên gia và học sinh quốc tế và phát triển bản thân. Đối với một số trường hợp bất lợi về tiếng Anh, học bổng còn cung cấp thêm một kỳ đào tạo tiếng Anh trước khi các bạn tham gia chính thức các bài giảng học thuật.

  • Thời gian mở học bổng trong khoảng tháng 11 – tháng 12 hàng năm.
  • Đối tượng: Sinh viên còn ít nhất một kỳ học sau khi tham gia chương trình.

Kết quả học thuật tốt, GPA tối thiểu 7.5

Khả năng sử dụng tiếng Anh tốtTích cực tham gia hoạt động cộng đồngLink thông tin chung về học bổng: https://exchanges.state.gov/non-us/program/global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad