Thông báo về việc hỗ trợ giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên học trực tuyến.

Thông báo từ trường về việc hỗ trợ giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên học trực tuyến.
Mọi vấn đề liên quan, sinh viên vui lòng liên hệ với phòng Kế hoạch – Tài chính để được hỗ trợ. Số điện thoại: 028.39914210