Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm học trực tuyến

Nhằm giúp cho giáo viên và sinh viên có thể thực hiện buổi dạy và học trực tuyến thành công, Khoa yêu cầu giáo viên và sinh viên khẩn trương cài đặt và kiểm tra mạng Internet trước khi lớp học bắt đầu.

Đường dây nóng cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua số điện thoại/Zalo 0903 32 78 75.

Hướng dẫn giáo viên cài đặt và sử dụng phần mềm TranS dạy trực tuyến

Hướng dẫn sinh viên cài đặt và sử dụng phần mềm TranS học trực tuyến