Khảo sát sinh viên về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Để thu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc xây dựng/điều chỉnh chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo bậc đại học theo học chế tín chỉ, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM trân trọng gửi tới quý anh/chị phiếu tham khảo ý kiến về CĐR chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo bậc đại học đang được (xây dựng) điều chỉnh và hoàn chỉnh.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý anh/chị.

I. Thông tin khảo sát

 

II. Thông tin người được phỏng vấn

 

Xác thực bạn không phải là người máy