Phiếu đăng ký học trực tuyến

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trực tuyến trong mùa dịch Covid-19 cho sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đảo, Khoa Quản lý Tài nguyên biển và hải đảo đã thiết kế trang đăng ký học trực tuyến.

Các bạn có nhu cầu học trực tuyến hãy điền phiếu đăng ký các môn học.

Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 16/04/2020.

Kết quả mở lớp học trực tuyến: Khoa sẽ thông báo cho các bạn kết quả chậm nhất vào ngày 17/04/2020.

Phiếu đăng ký học trực tuyến

 

Verification