Hỗ trợ sinh viên tăng dung lượng gói cước và giảm chi phí thanh toán

Nhằm hỗ trợ sinh viên đang sử dụng tài khoản data của nhà cung cấp Vinaphone để học trực tuyến, được sự hỗ trợ của nhà cung cấp, nay Phòng thông tin chương trình như sau:
– Đối tượng áp dụng: sinh viên đang sử dụng gói cước DATA60 của nhà mạng Vinaphone
– Nội dung hỗ trợ: dung lượng gói cước sẽ được cộng thêm 1GB/ ngày thành 3GB/ngày từ khi đăng ký thành công (kéo dài đến ngày 30/6/2020, sau ngày này, dung lượng data tự động trả về 2GB/ngày); chi phí gói cước giảm từ 99.000 đồng/ tháng xuống còn 50.000 đồng/tháng trong vòng 6 tháng.

Đăng ký tại: Hỗ trợ sinh viên tăng dung lượng gói cước và giảm chi phí thanh toán