Thông Báo VV Nộp Chứng Chỉ Tiếng Anh Và Tin Học Để Xét Tốt Nghiệp Cho Sinh Viên Đại Học Hệ Chính Quy Khóa 05 Trở Về Trước

Mọi thắc mắc, SV vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục:
Số điện thoại: (028) 399 118 35
Email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn