Điều chỉnh thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp

Do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp của các bạn sinh viên năm cuối. Nay nhà trường đã có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp. Theo đó, Khoa điều chỉnh lại các mốc quan trọng thực hiện đồ án tốt nghiệp cho SV năm 4 như sau:

– Thời gian SV nộp ĐATN hạn cuối vào lúc 17:00 ngày 03/08/2020.

– Thời gian SV bảo vệ ĐATN từ ngày 07– 12/ 08/2020.

– Thời gian SV nộp lại ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng xét tốt nghiệp hạn cuối vào lúc 17:00 ngày 21/08/2020.

– Bảng điểm ĐATN của SV sẽ được niêm yến tại VP và website của Khoa sau 7 ngày làm việc tính từ thời điểm SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm tốt nghiệp.